Merhaba Misafir

Selçuklu Döneminde Din

PDF

Türkçe’ye çevirisini yaptığımız bu yazı, Sünnîlik, Şiîlik ve Tasavvuf açısından Selçuklu dönemi İran’ındaki dinî tutum ve cereyanları ele almaya çalışmaktadır. Müellif, dönemin önemli şahısları ve eserlerinden hareketle, adı geçen bu mezhep ve cereyanların bu dönem zarfındaki dahilî durumunu ve bunların diğer mezhep ve cereyanlara karşı tutumunu ortaya koymaya çalışmıştır. Selçuklu dönemi İran dinî tarihinin sonraki dönemlerdeki bazı dinî-siyasîiçtimaî gelişmeleri belirleyen biçimlendirici bir çağ olması yönüyle ehemmiyet arz etmesi, makaleye daha bir önem kazandırmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42385
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi