Merhaba Misafir

Din Hizmetinin İlim-Amel-Gönül Boyutu

PDF

Bu makalede, din hizmetindeki görevlilerin ilim-amel ve gönül boyutunu aynı ölçüde önemseyen bir yaklaşımla yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş, özellikle “gönül” boyutunun günümüz şartlarında ihmal edilemez bir olgu ve önemi haiz olduğu gerçeği işlenmiştir. Dînî ve millî geleneğimizin, Türk-İslam anlayışımızın, hoşgörü ve birlikte yaşama tecrübemizin bu anlamda zengin bir müktesebâta sahip olduğu, yine tasavvufî tecrübenin din hizmeti sunumunda görevliye verebileceği motivasyon birikimlerinin var olduğu savunulmuştur. İşin bir boyutu böyleyken diğer taraftan dünyada din görevlisi yetiştirilmesi bağlamında nasıl bir yol izlendiğinin bilinmesi gerektiğinden hareketle, Almanya Evanjelik örneğine bakılmıştır. Makale sonunda ise etkin ve verimli din hizmetinde yapılması gerekli bazı tavsiyelere değinilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42382
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi