Merhaba Misafir

Hat Sanatımız Ve Hattat, Kaligrafist, Yazı Tasarımcısı Ve Eğitimcisi Emin Barın

PDF

Hat sanatı, İslam medeniyeti çerçevesinde Arap yazısına bağlı olarak doğmuş ve gelişmiş güzel sanatlardan biridir. Sağlam bir usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen ve kendi sınırları içinde yenilenen hat sanatımız, Batı’da bir benzeri olmadığından devamlı bir arınma haliyle günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı hat sanatı Cumhuriyetin ilanından sonra da varlığını korumuştur. Güzel yazı geleneğini sürdüren Emin Barın bu geleneksel sanat dalında eşsiz ürünler vermiştir. Latin kaligrafisinde usta, hat sanatında ayrı bir yeri olan bir uzman, matbaayı ve fotoğrafı, değişik baskı yöntemlerini bilen, yazı ve imza konularında bilirkişilik yapan bir ekspertiz, geleneksel İslam-Türk sanatlarına vâkıf, plastik sanatlar konusunda da yeterince bilgi ve deneyime sahip bir cilt ve grafik sanatçısı idi. Başta Anıtkabir olmak üzere çok sayıda kitabe yazıları vardır. Emin Barın, geleneksel kaligrafiden ve Türkİslam kültüründen esinlenerek çizdiği yazı kompozisyonlarında, çağdaş estetiğin gereklerini göz önünde tutmuş ve yazı düzenlemelerini çağdaş kökenli bir beğeni doğrultusunda oluşturmaya özen göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42376
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi