Merhaba Misafir

Toplumsal Norm, Ahlâk Ve Din

PDF

Birey ve toplum hayatının oluşumunu/devamını sağlayan çeşitlideğerler, normlar ve kurumlar bulunmaktadır. Ahlâk ve din de bu çerçevede toplumsal işlev gören unsurlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, toplumsal normun birey ve toplum üzerindeki etkisi, ahlâk ve dinin norm oluşturma bakımından benzer ve farklı yönleri tartışılmıştır. Son olarak, İslam ahlâk sistemi norm oluşturma açısından ele alınmış ve ahlâkın sonraki nesillere aktarılması konusuna kısaca değinilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42374
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi