Merhaba Misafir

Göç, Toplumsal Değişme Ve Din: Avrupa’ya Göç Eden Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme

PDF

Yurtdışına göç etmiş Türklerin etnik ve dinsel açıdan karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların üstesinden gelmede dinin ne gibi fonksiyon icra ettiği bilimsel bir merak konusudur. Avrupa’daki Türklerin büyük oranda bulundukları ülkelerde geçici değil, kalıcı bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi din, ve dinî kurumlar genellikle bu insanlar arasında birleştirici unsur olarak işlev görmektedir. Ancak, yerli ülke halkları ile ilişkilerde bazen bu birleştirici unsurun, ayrıştırıcı ve çatıştırıcı bir rol de üstlendiği anlaşılmaktadır. Günümüzde Avrupa’da yaşayan Türkler, karşılaştıkları ekonomik ve sosyo-kültürel diğer sorunlar yanında -yaşadıkları ülkelere göre değişen bazı farklılıklar bulunsa da- dinlerinin ülke tarafından resmen kabulü, din eğitimini sağlayan kurum ve kadronun yokluğu, ibadet yerlerinin sağlanması ve var olanlarının korunması gibi dinlerini yaşamayla ilgili çeşitli sorunlarla başa çıkmak durumundadırlar. Bu makalede, yukarıda değinilen konulara yayınlanmış olan çalışmalar ve yazarın gözlemleri çerçevesinde değinilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42373
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi