Merhaba Misafir

Birinci Yeni Lisan Makalesini Millî Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak

PDF

1911 yılında Selanik’te yayımlanan Genç Kalemler dergisinde yer alan “Yeni Lisan” makaleleri, Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda yol açıcı metinler olarak bilinmektedir. Öte taraftan bu makaleler, Millî Edebiyat akımının ilkelerini ortaya koyması bakımından da dikkate alınmalıdır. Özellikle birinci “Yeni Lisan” makalesi, Millî Edebiyat akımının bildirgesi olarak kabul edilebilir. Bu yazıda birinci “Yeni Lisan” makalesi, Millî Edebiyat akımının bildirgesi olması yönüyle tahlil edilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42371
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi