Merhaba Misafir

Kur’ân Bütünlüğü İçinde Mal Ve İnsan İlişkisi

PDF

Kur’ân mala karşı olumsuz bir tavır almamakta ve onun aleyhinde bir hüküm, bir ifade kullanmamaktadır. Kur’ân, genel olarak insanın mal ve mülk edinmesine olumlu bakmaktadır. Çünkü mal, dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadetinin kazanılması için gerekli olan bir vasıtadır. Dünya hayatında normal ve sağlıklı hayat sürdürmek, ancak mal vasıtasıyla mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ahiret hayatı da ancak bu şekilde kazanılabilmektedir. Kur’ân’a göre mal, iki hayatı da kazanma aracıdır. Kur’ân iyilik ve kötülüğü mal ve servetin doğasında aramak yerine, bireyin servetle olan ilişkisi boyutunda ele almıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42369
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi