Merhaba Misafir

Fıkhî Açıdan At Eti

PDF

Son zamanlarda ülkemizde İslâmî açıdan at etinin yenilip yenilemeyeceği tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalarda Avrupa Birliği müzakerelerinin doğrudan rolü bulunmaktadır. Meselenin açıklığa kavuşmasına bir katkıda bulunmak amacıyla bu makale ele alınmıştır. Makalede konunun fıkhî boyutu incelenmiş, bu cümleden olarak farklı görüşler ve bunların gerekçelerine yer verilmiş, bu görüşler değerlendirilmeye tâbi tutularak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42364
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi