Merhaba Misafir

Musa Kazım Efendi’nin Dinî, Siyasî Ve Felsefî Düşüncesi

PDF

Türk-İslâm fikriyâtının son döneminin en çok tartışılan düşünürlerinden biri olan Musa Kazım, yeni bir medeniyet projesi sunma gayreti içerisinde bulunmuş, İslâm siyaset düşüncesi çerçevesinde bu teklifini danışma usulü, eşitlik, hürriyet ve adalet ilkeleriyle desteklemiştir. Islahatçı ve yenilikçi bir ulema tipi örneği sergileyen Musa Kazım, medreselerdeki eğitimin kalitesinin arttırılması hususunda konferanslar vermiş, dönemin düşünürleri gibi o da yabancı dil eğitimini teşvik etmiştir. Bununla birlikte mezhepler arasındaki ilişkilerin fanatizme dönüştürülerek bir çatışma alanı oluşturulması hususlarında ısrarlı ikazlarda bulunmuştur. Muhafazakâr İslâmcılarının aksine, Musa Kazım Efendi entelektüel birikimi olan ve yeni kâmil bir medeniyetin ancak hakikî bir dinle gerçekleşeceğini düşünen, Meşrutiyetin terakkici aydın âlim tipinin önemli bir figürüdür.

Yayınlandığı Kaynak : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2528–9861
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2528-987X
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42362
  • Yayıncı : Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi