Merhaba Misafir

Akarçay Akarsuyu 2006-2011 Dönemi Su Kalite Eğilimi

PDF

Çalışmada, Akarçay Akarsuyu 2006-2011 yılları arası su kalite eğilimleri incelenmiştir. Akarsuda Devlet Su İşleri tarafından 1991 yılından günümüze Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde bildirilen fiziksel ve inorganik kimyasal parametrelerin tümü için ölçüm yapılmaktadır. Akarsudaki Araplı Deresi, Afyon kanalizasyon çıkışı, şeker fabrikası çıkışı ve Bolvadin Köprüsü'nde ölçülen fiziksel ve inorganik kimyasal parametre değerleri gözlem verileri kullanılmıştır. Verilerin istatistik özellikleri hesaplanmış ve zamana göre değişimlerini anlamak amacıyla parametre-zaman korelasyon ve regresyon analizleri ile debi-parametre korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucuna göre Akarçay Akarsuyu'nun güncel su kirlilik durumu, beş yıllık kalite parametrelerinin değişimleri ve aralarındaki etkileşim ortaya konmuştur. Ayrıca analiz sonuçları ele alınarak kirletici kaynakların kalite değişimi üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.5505/pajes.2013.46855
  • Cilt : 19
  • ISSN : 1300-7009
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41689
  • Yayıncı : Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi