Merhaba Misafir

Türkiye’de Mali Disiplin: Imf’siz Mali Disiplin Çabaları Ve Orta Vadeli Program Uygulaması

PDF

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede iradi-takdiri politikaların zaman içinde mali disiplini bozucu biçimde uygulanması kurala dayalı maliye politikalarını tartışmaya açmıştır. Türkiye’de de artan bütçe açıkları, kamu borç stokundaki belirgin artış ve tasarruf açığına bağlı olarak oluşan cari açık, ekonomide kırılganlıkları artırarak kurallı bir mali yapı inşa etme çabalarını gündeme getirmiştir. Türkiye mali disiplin sürecini 2008 yılına kadar IMF çıpası üzerinden yürütürken, 2009 yılından itibaren, yeni bir çıpa arayışıyla, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yönetmeye başlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin henüz yasal hale gelmemiş mali kural sürecinin bir değerlendirmesini amaçlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Leges Mali Hukuk Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-4481
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 4159
  • Yayıncı : Leges Yazılım Ticaret Limited Şirketi