Merhaba Misafir

“Güneşe Yolculuk” Ve “Berlin İn Berlin” Filmlerinde İki Eksen, İki Dil Oyunu, Tek Olgu: Göç

PDF

Çalışma doğrudan, “Güneşe Yolculuk” ve “Berlin in Berlin” filmlerinde göç nasıl bir dil oyunu ile kurgulanmaktadır sorusuna cevap aramaktadır. Bu sorunun cevabına ulaşmak için öncelikle göç olgusu işlenecek, ardından Wittgenstein felsefesinde çok önemli bir yeri olan dil oyunu etraflıca ele alınacaktır. Son olarak da çalışmamızın temel sorusu olarak iki ayrı film örneğinde; “Güneşe Yolculuk’ ’ ve “Berlin in Berlin’ ’ filmlerinde göç olgusunun nasıl bir dil oyunu ile ve bu dil oyunları doğrultusunda nasıl bir eksenle kurgulandığına bakılacaktır. Çalışma görüldüğü gibi üç disiplin çerçevesinde oluşturulmuştur. İlk bölümde göç sosyolojik/antropolojik bağlamda, ikinci bölümde dil oyunu felsefi bağlamda, üçüncü bölüm ise, göç ve dil oyunu parantezinde “Güneşe Yolculuk’ ’ ve “Berlin in Berlin” filmi sinema sanatı bağlamında ele alınacaktır. Çalışma bu yönüyle disiplinler arası bir özellik taşımaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 26
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41270
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları