Merhaba Misafir

2008 Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeylerine Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009

PDF

Ülkemiz bankacılık sektörü, 2008 küresel finansal krizini, 2001 krizi sonrası alınan önlemlerden kaynaklanan güçlü bir yapı ile karsılamıstır. Bununla birlikte reel sektörde krizin etkileri, üretim düzeyinde rekor düsüs, yüksek cari açık ve artan issizlik oranı ile fazlasıyla hissedilmistir. 2007-2009 döneminde ülkemiz bankacılık sektörü ile ilgili olarak sektörün krizden korunmakta basarılı oldugu yönünde bir algı söz konusudur. Bu çalısma, sözkonusu olumlu algının sektör etkinlik degerlerine hangi düzeyde yansıdıgını belirlemek amacıyla, parametrik olmayan yöntemlerden “Veri Zarflama Analizi” kullanılarak gerçeklestirilmistir. Çalısma sonucunda 2007-2009 döneminde kamu sermayeli bankaların özel ve yabancı sermayeli bankalara oranla daha etkin oldugu, yabancı sermayeli bankaların 2008 krizinden görece daha fazla etkilenmesi nedeniyle etkinlik düzeylerinin önemli oranda düstügü ve bu tespitin yabancı bankaların “Toplam Faktör Verimliligi Endeksi”ndeki degisim degerlerinden de aynı sekilde izlenebildigi belirlenmistir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 6
  • ISSN : 1307-9832
  • Sayı : 10
  • eISSN : 1307-9859
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 40225
  • Yayıncı : Kenan Çelik