Merhaba Misafir

13-15 Yaş Grubu Öğrencilerin Antropometrik Ölçümleri Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

PDF

Bir durum saptaması olan bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin antropometrik ölçümleri ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma evrenini, Konya ili Karatay ilçesindeki İsacan Bezirci Ortaokulu 7. ve 8. sınıflara devam eden 594 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmaya gönüllü 300 öğrenci katılmıştır Öğrencilerin yaşları 13 ile 15 arasında değişmekte olup, ortalama 13.68±0.60 yıl’dır. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, BKİ, bel çevresi ve kalça çevresi ortalamaları erkek öğrencilerde sırasıyla 51.73±11.32 kg, 162.00±9.66 cm, 19.60±3.08 kg/m2, 64.98±9.30 cm, 82.13±9.39 cm, kız öğrencilerde ise sırasıyla 51.53±9.27 kg, 1.59±5.74 cm, 20.34±3.21 kg/m2, 63.21±7.70 cm, 86.32±8.13 cm olarak bulunmuştur. Erkek ve kız öğrencilerin daha çok (sırasıyla %43.8, %55.0) 15.-85. persentiller arasında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %77.0’sinin düzenli olarak, %41.6’sının ise ara sıra fiziksel aktivite yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının (%61.7) öğün atladığı ve en çok da sabah kahvaltısını atladığı (%73.0) saptanmıştır. Öğrencilerin %95.3 gibi büyük bir çoğunluğunun öğün aralarında atıştırma yaptıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun ekmeği (%93.3), peyniri (%66.3) ve taze meyveyi (%62.0) her gün tükettikleri, sakatatı (%71.7) ve pekmezi (%38.3) hiç tüketmedikleri bulunmuştur. Çay-kahve (%58.3) tüm öğrenciler tarafından her gün en yüksek oranda tüketilen içecektir. Okul çağı çocuklarına yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklı beslenme koşulları sunulmalı ve gençlerin spor yapmaları için uygun alanlar oluşturulmalıdır. Bu da ebeveynlerin, okulların, toplumun sorumluluğundadır.

Yayınlandığı Kaynak :