Merhaba Misafir

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecindeki Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği: Karşılaştırmalı Bir Analiz

PDF

Enerji kaynaklarının hem her türlü üretim faaliyeti için temel girdilerden olması hem de tüketiciler için hayatı kolaylaştıran unsurlar olması nedeniyle enerji piyasaları üzerine yoğun bir biçimde çalışmalar yürütülmektedir. Her koşulda ucuz, kesintisiz ve yeterli enerji arzı anlamına gelen enerji arz güvenliği ise ülkelerin enerji politikalarının öncelikli hedeflerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olan Türkiye’nin enerji arz güvenliği bakımından bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu bağlamda, enerji arz güvenliği tedarikçi ve kaynak çeşitliliği açılarından ölçülürken dünyada daha önce yapılmış olan çalışmalarda daha düşük payların etkilerine daha çok vurgu yapan Shannon-Wiener Endeksi ve daha büyük payların etkilerine daha çok vurgu yapan Herfindahl-Hirschman Endeksi kullanılmıştır. Bu çalışmada hem Avrupa Birliği’nde hem de Türkiye’de birincil enerji arzının çok büyük bir bölümünü oluşturan fosil yakıtlar için her iki endeks sonuçları da ortaya konmuş ve -enerji arz güvenliği konusunda benzer sorunlarla karşı karşıya olan- Avrupa Birliği ve Türkiye’nin bu bakımdan ulaştıkları noktalar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise enerji arz güvenliği açısından halen Avrupa Birliği’nin gerisinde olan Türkiye için birtakım politika önerileri sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Ekonomik Yaklaşım
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.5455/ey.35945
  • Cilt : 27
  • ISSN : 1300-1868
  • Sayı : 101
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 39947
  • Yayıncı : Ekonomik Yaklaşım Derneği