Merhaba Misafir

“Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak...” üzerine bir söylem çözümlemesi

PDF

1960’ların başında Barthes, Greimas, Bremond gibi Fransız dilbilimci ve göstergebilimcilerin, dili toplumsal, kültürel bağlam ve değerler içinde ele almaları söylem kavramına ulaşılmasını kolaylaştırmıştır. Almanya ve öteki Avrupa ülkelerindeki dilbilimcilerin konu ile ilgili yayınları 1970’lerin başında yoğunlaşmıştır. Ülkemizde ise söylem çözümlemesi 2000’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu makalede Mehmet Akif Ersoy’un “Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak” şiirinin söylem çözümlemesi yapılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2147-0146
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 1225-1242
  • IO Kayıt No : 39053
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları