Merhaba Misafir

2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı İçerisinde Yer Alan “Müziksel Algı Ve Bilgilenme” İle “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanları Arasındaki İlişkisel Durumun Değerlendirilmesi

PDF

Bu araştırmada, 2006 İlköğretim müzik dersi 6.sınıf öğretim programında yer alan “B. Müziksel Algı ve Bilgilenme” ile “C. Müziksel Yaratıcılık” öğrenme alanlarının başarı düzeyleri ve bu iki öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durum değerlendirilmiştir. Araştırmada, 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programın aşamaları, programın vizyonu, programın temel yaklaşımı, programın temel yapısı, genel amaçlar, temel beceriler ve değerler, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme-öğretme süreci incelenmiş ve konuya ilişkin olarak kaynak taraması yapılmıştır. Araştırma içerisinde yer alan “B. Müziksel Algı ve Bilgilenme” ile “C. Müziksel Yaratıcılık” öğrenme alanlarına ait kazanımlar ve etkinlikler gözlem yöntemi ile incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2014
  • DOI : 10.14687/ijhs.v11i1.2731
  • Cilt : 11
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 38653
  • Yayıncı : J-Human Sciences