Merhaba Misafir

14-18 Yaş Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

PDF

Bu çalışma, 14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya Denizli ili merkez liselerde öğrenim gören 313 kız, 297 erkek olmak üzere toplam 610 gönüllü öğrenci katılmıştır. Çalışmanın yöntemsel modeli tarama yöntemi olup, katılımcılara beslenme alışkanlıklarını öğrenebilmek için 10 sorudan oluşan beslenme anketi uygulanmıştır. İstatiksel hesaplamalar SPSS programında yapılmıştır. Cinsiyetlere göre farkı bulmak için ki kare testi uygulanmıştır. P değerinin 0,05’ten küçük olması durumunda gruplar arası fark ve değişkenler arası ilişki anlamlı kabul edilmiştir. Erkek ve kız lise öğrencilerinin sabah öğünlerinizi her zaman yer misiniz? sorusuna verdikleri cevaplar arasında p

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2015
  • DOI : 10.14687/ijhs.v12i1.3301
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 1442-1450
  • IO Kayıt No : 38495
  • Yayıncı : J-Human Sciences