Merhaba Misafir

2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile İncelenmesi

PDF

Afet eylem plan/programlarında toplumsal cinsiyet perspektifini kullanmak kadınların temel haklarına erişimleri açısından kaçınılmazdır. Bu çalışma, 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP)’nın toplumsal cinsiyet bakış açışıyla irdelenmesini amaçlamaktadır. UDSEP’de üç ana eksen, “Depremleri Öğrenmek” (Eksen A), “Depremde Güvenli Yerleşme ve Yapılaşma” (Eksen B), “Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek” (Eksen C) bulunmaktadır. Bu çalışma, eylem planının Eksen C’de belirtilen stratejileri ve eylem maddelerini “toplumsal cinsiyete kör”, “toplumsal cinsiyet nötr” ya da “toplumsal cinsiyete duyarlı” olmak üzere üç kategoride değerlendirmektedir. Eksen C’de yer alan ‘‘Depremlere ve Diğer Afetlere İlişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi’’ hedefi doğrultusunda belirlenen strateji ve eylemler cinsiyete kördür. ‘‘Riskli birey grupları için özel düzenleme yapılması sağlanacaktır’’ stratejisi de toplumsal cinsiyet bakış açısından sorunludur. ‘‘Depremlere ve Diğer Afetlere Zamanında Hızlı ve Etkili Olarak Müdahale Edilebilmesinin Sağlanması’’ hedefi doğrultusunda belirlenen strateji ve eylemler kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı ifadeler bulunmamaktadır. UDSEP, Toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve program yaklaşımı açısından önemli kısıtlılıklara sahiptir.

Yayınlandığı Kaynak : Fe Dergi: Feminist Eleştiri
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-128X
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 36930
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve )Uygulama Merkezi (KASAUM