Merhaba Misafir

115 Kanser Hastasında Port Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

PDF

Kanser hastalarının uzun süreli tedavilerin-de kullanılan kalıcı santral venöz portların na-sıl takıldığı ve bakımı, daha sonradan çıkabile-cek komplikasyonlar açısından çok önemlidir. Bu çalışmada santral venöz kateterlerle ilgili çıkabilecek sorunlar ve komplikasyonların de-ğerlendirilmesi amaçlanmıştır. 1996-2004 yıl-ları arasında port takılan 115 kanser hastası ret-rospektif olarak değerlendirilmiştir. 115 hasta-da port süresi toplam 62004 gün, ortalama 539 gün, medyan değeri ise 382 gündür (Min: 8, Max: 2348). Yüzonbeş hastanın 11’inde komp-likasyon görüldü (%9,5). Komplikasyon geli-şen hastalarda portun takılı kaldığı süre ortala-ma 467 gün, medyan ise 407 gündür (Max: 1,024, Min: 8 ). Altı hastada tromboz saptandı (%5.1). Bu hastalardan birinde port ucu sağ at-riumda olmalıyken, sağ femoral vende olduğu için derin ven trombozuna sebep olmuştu ve port çıkartıldı (%0,8). Bir hastada pnömotoraks gelişti (%0.8).1 hastada port koptu (%0,8). Bir hastada enfeksiyon saptandı (%0,8). Bir hasta-da port kullanımı sırasında mediastene ekstra-vazasyon gelişti (%0,8). Bir hastada ise port tıkandığı için çıkartıldı (%0,8). Onbir hastadan toplam yedisinde port çıkarıldı. Çok yaygın olarak kanser hastalarına uygulanmaya başla-nan portların deneyimli kişilerce takılması, ve port bakımının düzenli ve iyi bir şekilde ya-pılması gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Cerrahpaşa Tıp Dergisi
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 35
  • ISSN : 1300-5227
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 35976
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları