Merhaba Misafir

Bir Serratia Sepsisi Olgusu

PDF

Bu çalışmada, 12 yaşında bir erkek çocukta meydana gelen Serratia sepsisi olgusu sunulmuştur. Serratia lar doğada, süt ürünlerinde, içme ve kanalizasyon sularında, besin maddelerinde, insan ve hayvanların ince barsak ve üst solunum yolu florasında yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. I '>601 ara kadar saprofit olduğu düşünülen mikroorganizmanın, gittikçe artan sıklıkta hastane infeksiyonlarma neden olduğu saptanmıştır. Bu mikroorganizma genellikle immün sistemi za y ıf bireylerde, geniş spektrumlu antımikrobik alanlarda, trakeostomi veya katater kullanımına bağlı olarak çeşitli araç gereçlerle hastane infeksiyonlarma neden olmakta ve endokardit, osteomyelit, sepsis, yara, idrar ve solunum yolu infeksiyonlarma neden olmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Annals of Medical Research
  • Yıl : 1994
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-1744
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1300-1774
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 34698
  • Yayıncı : Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi