Merhaba Misafir

“Gelişimcilik” Öğretisinin Eğitim Ve Öğretim Etkinliklerine Etkileri Üzerine Düşünceler

PDF

Prof. Dr. Mehmet Özyürek ve Yard. Doç. Dr. A. Tuba Tuncer tarafından yazılan “Gelişimciliğin Eğitim Uygulamaları Üzerindeki Etkileri” başlıklı yazıda, gelişimciliğe uygun uygulamaların eğitsel uygulamaları sınırladığı ileri sürülmüştür. Bu yazıda, bu görüşlerin bir genelleme şeklinde ifade edilemeyeceği, çocuğun psikolojik özelliklerine ve bu özelliklerin gelişimlerine dayanmayan bir eğitim ve öğretimin etkili ve yararlı olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, yazarların başarılı ve denenmiş yöntemler olarak ifade ettikleri yöntemlerin de hangi yöntemler olduğu iyi anlaşılamamaktadır. Bunların tanımları ve açıklamaları yapılmamıştır. Gelişimsel öğretide de eğitimde bir “müdahale ” söz konusudur. Fakat bunun için çocuğun katı “müdahaleci ” bir anlayış yerine hoşgörülü bir eğitim etkisi altında bulundurulması savunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 4
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 34255
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi