Merhaba Misafir

2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

PDF

Ülkemizde ilk öğretmen yetiştiren kurum 1848 yılında kurulmuştur. Bu, öğretmenliğin bir meslek olarak kabulünün tarihidir. Geçen yaklaşık 160 yıllık süre içinde öğretmen yetiştirme programlarında pek çok değişiklik olmuştur. En son 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması nedeniyle öğretmen yetiştirme lisans programlarında değişiklik yapılmıştır. Çağdaş öğretmen yetiştirme literatürünün ve ülkemiz gerçeklerinin ışığında program geliştirme ilkelerine uygun olarak programın değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre program geliştirme çalışması yapılması gerekirken, yeni bir program uygulanmaya konmuştur. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak izlenecek olan bu program öğretmen yetiştirmeyi en azından 40 yıl geriye götürmüştür. Programlarındaki muhteva kategorilerinin ağırlığı ve düzeni, öğretmenlik meslek bilgisi adı altında okutulan 43 çeşit ders, alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ayırt edilememiş olması ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle uzun uğraştan sonra programlara yerleştirilmiş olan esas alan, yan alan uygulamasının kaldırılmış olması programın yetersizliğinin görünen kanıtlarıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 5
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 34224
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi