Merhaba Misafir

Aleksitimi Kavramı

PDF

“Duygular için söz yokluğu” anlamına gelen ve psikiyatri çevrelerince hızla kabul görmüş bir kavram olan aleksitimi, başlangıçta psikosomatik hastalarda-ki belirtileri açıklamak için ortaya atılmıştır. Ancak güncel çalışmalar aleksiti-minin birçok farklı patolojik grupta ve hatta sağlıklı popülasyonda da karşımı-za çıkan bir kişilik özelliği olabileceğini ortaya koymuştur. Bu noktada aleksi-timi kavramının var olan yapı ve tanılardan ayrılması ve gerek kuramsal gerek-se ölçümsel anlamda güvenirlik ve geçerliğine yönelik soru işaretlerinin orta-dan kalkması için birçok araştırma yapılmıştır. Bu kuramsal derleme çalışma-sında da, kavram üzerinde süre giden tartışmaların günümüzde ne noktada olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, aleksitimi kavramı; özel-likleri, kuramsal temelleri, diğer bozukluklarla ilişkisi ve ölçümü boyutlarında incelenmekte; hem ölçüme hem de kavrama yönelik eleştiriler ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.5455/cap.20130531
  • Cilt : 5
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 3411
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi