Merhaba Misafir

16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlalı Mahremî Ve Şütür-Nâmesi

PDF

Türk Edebiyatındaki hikâye geleneği, oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Klâsik Türk edebiyatında dahaçok manzum/mesnevi nazım şekliyle yazılan hikâyeler, zaman zaman kimi sanatçılar tarafìndan nazım-nesirbir şekilde de kaleme alınmıştır. Bu tür eserlerden biri de 16. yüzyıl şairlerinden Tatavlalı Mahremîtarafından yazılan "Şütür-nâme" adlı eserdir. Bu makalede adı geçen eserin yeni yazıya çevirisi ve incelemesiyapılmıştır.Şütür-nâme, Baba Şütür adındaki bir devenin başından geçenlerin alegorik bir şekilde anlatıldığı eserdir.Eserde Baba Şütür vasfında okuyucuya bir takım mesajlar verilmiştir. Metindeki hikâyelerin arasınaserpiştirilen Farsça şiirler, özellikle deve ile ilgili benzetme ve deyimler dikkat çekici derecede yerli yerindekullanılmıştır. Bu arada dil ve üslûp üzerine yapılan değerlendirmede Şütür-nâme'nin sade nesrin güzelörneklerinden biri olduğunu da belirtmek gerekir.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 65
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 32222
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık