Merhaba Misafir

"Yeter Söz Milletindir!" Neslinin Halkbilimine Bakışından Bir Kesit: Konya Kültür Ve Turizm Derneği

PDF

Folklor çalışmalarında derneklerinyeri konusuna değinmeden önce, halkevlerininçalışmalarından ve derneklerinortaya çıkışına zemin hazırlayan siyasîatmosferden bahsetmek gerekir. Bu nedenleyazının ilk bölümünde dernekleröncesinde Halkevleri tarafından yürütülenfolklor çalışmalarına ve dönemin siyasîolaylarına kısa bir bakış yer alacak¬tır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 66
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 32188
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık