Merhaba Misafir

‘Sözel Dünya’dan’ - ‘Sanal Dünya’ya Bir İletişim Hiyerarşisi: Mektup - E-Posta - Msn

PDF

Walter Ong’un Sözlü ve Yazılı Kültür adlı yapıtının ana fikri olan, sözel anlatımın elektronik ortamataşınması ve her ikisinin de birbirine oldukça fazla benzeyişi, bu makalenin esas itibarıyla özünü oluşturmaktadır.Makalede, insanlığın tarihin hiçbir döneminde iletişimden kendisini soyutlamadığı, medeniyet çizgisietrafında farklı yöntemler icat ederek iletişim halinde olduğu belirtilmiş; geçmişten günümüze iletişim hiyerarşisi( duman, güvercin, mendil, mektup, e-posta ) etrafında, bir döneme damgasını vurmuş olan mektupyazma geleneğinin, içinde bulunduğumuz çağda gerek teknolojik, gerekse de küresel kökenli gelişmelerin hızınaayak uydurması neticesinde bir dönüşüm geçirerek, yerini e-posta - e-mail ( msn, chat vb.) ya bırakışıele alınmıştır. “ İnternet – Dijital Kültür Ortamları ” na metinlerin işlevsel kılındığı yeni bir edebi mekân vekültürel vitrin gözüyle bakılmış ve ‘mektup ile e-posta’ arasındaki benzerlik ve farklılıkların, sanal ortamdabaşta e-posta olmak üzere, msn, chat gibi diğer iletişim araçları vasıtasıyla farklı şekillerde karşımıza çıktığıvurgulanmıştır. Ayrıca bu hızlı dönüşümün altında yatan nedenler ve insanlara getirmiş olduğu avantaj vedezavantajlar sorgulanmış; her iki ortamın ( sözel - elektronik) sembolik açılımları ve formları etraflıca çözümlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 75
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31988
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık