Merhaba Misafir

‘Fakelore’ Kavramı Ve Nasreddin Hoca

PDF

‘Fakelore’, çok genel çizgileriyle, araştırmacı ya da yaratıcı yazarların genellikle popüler amaçlarla ürettikleriyapay, ancak halk yaratımlarına çok yakın, hatta çoğu zaman uzmanların dışında anlaşılamayacakderece doğallaştırılmış ‘sahte’ halk bilimi malzemesini ifade eder.1950 yılında, Dorson tarafından bilim dünyasının gündemine getirilen “fakelore” kavramı, uluslarındoğal yaşam biçimlerinin ürünü olan sözlü malzemeyi ele alan halk bilim olgusuna farklı bir ‘katkı’ sağlamış,yeni bir boyut getirmiştir.Bu çalışmada, sınırları Türkiye’yi ve Türk dünyasını aşan Nasreddin Hoca’nın kimliği ve kişililiği, uluslararasıhalk bilimi literatüründe üzerinde önemli çalışmalar bulunan, ancak ülkemizde henüz üzerinde fazladüşünülmemiş olan ‘fakelore’ yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır.Nasreddin Hoca, ulusal ve uluslararası ortak bir üst değer olarak, politik, dini, sosyal pek çok alt kimliğinya da grubun kendi değer yargıları ve dünya görüşlerine uygun biçimde yorumlanabilmektedir. Bu noktada,Nasreddin Hoca’nın kimliğine ve kişiliğine farklı ‘fakelore’ olgusundan hareketle yaklaşmak kendiliğindenzorunlu hâle gelmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2008
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 79
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31862
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık