Merhaba Misafir

Balkanlar’da Osmanlı Dönemi Maddi Kültür Mirası Evreni

PDF

Balkanlar’daki Osmanlı dönemi maddi kültür mirasının evrenine yönelik bu çalışmanın amacı, bölgeninOsmanlı dönemi kültür mirası algısının günümüz maddi kültür mirası verilerine yansıyan yönünü ele almakve aslında evrenin bu algıyı yeniden oluşturmada nasıl etkin bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktır.Balkanlar söz konusu olduğunda sosyal bilimlerin hemen her disiplininin bölgeye özgü araştırma alanı,evreni ve örneklemleri mevcuttur. Sanat Tarihi disiplini de bölgenin kültürel mirası kapsamının tarihsel perspektifinive sanatsal birikimini içine alan derinlikli bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Bölgede özellikleson yüzyılda yaşanan ve izleri halen taze olan trajik gelişmeler göz önüne alındığında kültürel mirasın korunmasıkonusu özellikle önem kazanmaktadır.Balkan Yarımadası’nda, 1371-1912 yılları arasında süren Osmanlı döneminden günümüze büyük birkültür mirası kalmıştır ve bu miras, Balkanlar’daki tüm ulusların ortak mirasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2009
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 84
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31793
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık