Merhaba Misafir

16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî’nin Hediye Konulu İki Şiiri

PDF

Divan şairlerine verilen hediyeler, câize ve ihsanlar hakkında Osmanlı ar-şiv belgelerinde ya da in‘âm defterlerinde kimi bilgiler verilmektedir. Sûrnâmelerde de düğün ve şenliklerde verilen hediyelerden, kitap, kumaş, giyecek, kürk v.b. den söz edilmektedir. Ayrıca, divan şairlerinin divanlarında şairlerin değişik sebeplerle aldıkları ya da kendilerine verilmesini istedikleri hediyelere ilişkin bazı bilgi ve açık-lamaların yer aldığı şiir örneklerine rastlamak mümkündür. 16. yüzyıl divan şairi Cinânî’nin Divanı’nda yer alan hediye konulu iki şiiri bi-çim, içerik, dil ve anlatım özellikleri bakımından değerlendireceğiz. Cinânî’nin ince-leyeceğimiz şiirlerinden birincisini şair, bir dostunun kendisine destâr hediye etme sözü vermesine rağmen sözünü yerine getirmeyişi nedeniyle ikincisini ise, padişahı övmek ve kendisine bir elbise hediye edilmesini istemek için yazmıştır. Her iki şiirde de dönemin yaşamına, kültürüne ışık tutan bilgilerle mizah ve hiciv unsurları bulun-maktadır. Cinânî’nin iki şiirinde olduğu gibi döneminin sosyal yaşamına, mizah ve hicvi-ne, hediye anlayışı ve çeşitlerine dair bilgiler içeren şiir örnekleri kültür tarihi açısın-dan önemli ipuçları vermektedir. Yapacağımız inceleme aracığıyla bir divan şairinin şiirlerinden yola çıkarak bu şiirlerin yazıldığı dönemin özelliklerine, sosyal hayatına, mizah ve hicvine, hediye anlayışı ve çeşitlerine ilişkin bilgilere katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Yayınlandığı Kaynak : TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları)
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-7874
  • Sayı : 20
  • eISSN : ISSN 2564-6915
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31714
  • Yayıncı : TÜBAR