Merhaba Misafir

Alman Askerlerine Türkçeyi Öğretme Ve Türkiye’yi Tanıtma Amacıyla Yazılan Bir Kitabın İncelenmesi

PDF

Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin Friedrich Wilhelm Üniversitesi Doğu DilleriEnstitüsü’nde Türkçenin öğretiminde kullanılan “Praktisches Türkisches Lehrbuch” adlı ders kitabı;dil öğretim yöntemi, ülke bilgisi ve kültür aktarımı açısından incelenmiştir. İnceleme sonunda, kitabınBirinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de görev alacak Alman askerlerin günlük ve mesleki yaşamlarındakarşılaşacakları muhtemel iletişim alanları dikkate alınarak hazırlandığı ve dil bilgisi-çeviri iledüzvarım yöntemlerinin temel özelliklerini taşıdığı saptanmıştır. 1916 yılında basılan bu kitabın dikkatçekici bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, o dönemde Türkçenin öğretiminde neredeyseön koşul kabul edilen Arapça ve Farsça dil bilgisinin bu kitapta yer almaması ve Türkçenin Latin harfleriyleyazılmasına karşı çıkanlara rağmen kitapta Arap harfleriyle verilen tüm alıştırma ve okumametinlerinin Latin harfli transkripsiyonlarıyla birlikte verilmesidir. Kitabın belirgin bir diğer özelliği,Türkiye ve Türk kültürünü tanıtıcı bilgilerin yoğun bir şekilde dil öğretimine dâhil edilmesidir. Bubilgiler, Türkiye’deki günlük sosyal yaşama ve askeri alana yönelik olup, ulaşım, barınma, alışveriş,yeme içme, giyim kuşam, Osmanlı ordusundaki askerlerin rütbelere göre görevleri, talimlerde verilenemirler vb. konuları kapsamaktadır. Kitap bu özelliği ile adeta bir kılavuz gibidir. Sonuç olarak, yazıldığıdönemin tarihsel, toplumsal ve yabancı dil öğretimi ile ilgili bilimsel koşulları göz önünde bulundurulduğunda,kitabın gerek yöntem ve içerik gerekse hedef grubuna uygunluk bakımından yenilikçibir yaklaşımla yazıldığı görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Milli Folklor
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-3984
  • Sayı : 100
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 31234
  • Yayıncı : Geleneksel Yayıncılık