Merhaba Misafir

Küreselleşme Sürecinde Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi

PDF

Küreselleşme ile gelişen uluslararası sermaye hareketleri ulus devletlerin ekonomik ve mali yapılarını her geçen gün daha fazla etkilemektedir. Bu etkileşim, yabancı sermaye transferlerinde artış yaşanan ülkelerde büyümelerini hızlandırdığı için tercih edilen bir durum haline gelmiştir. Diğer taraftan uluslararası döviz piyasalarındaki işlem hacminin büyük bir kısmının spekülatif amaçlı olduğu görülmekte ve bu durum ise önemli ekonomik sorunlara yol açmakta, hatta büyük finansal krizlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için çeşitli yöntem arayışları bulunmakta ve bu kapsamda vergileme yönteminin caydırıcı özelliği dikkat çekmektedir. Tobin vergisinin spekülatif amaçlı döviz hareketlerinin önlenmesinde bir çözüm olarak özellikle kriz sonralarında gündeme geldiği görülmektedir. Bu çalışmada küreselleşme süreci, küreselleşmenin sermaye hareketleri üzerindeki etkisi ve küresel sermaye hareketlerinin türleri incelenmekte, bu kapsamda Tobin vergisinin sermaye hareketleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri dikkate alınarak makro düzeyde değerlendirmelere yer verilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Yıl : 2011
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2146-1740
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 30734
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi İİBF Dekanlığı