Merhaba Misafir

“Derin Devlet”İn İdeolojisi

PDF

Sadece Türkçeye özgü bir deyim olan “ derin devlet” in Türk Dil Kumrumu sözlüğüne alınması ile bir tartışma başladı. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir gazeteye verdiği mülâkat tartışmayı alevlendirdi. Makale, bu tartışmalar etrafında Türk siyasetinin önemli bir tartışma konusu hâline gelen “ derin devlet” i irdeliyor. “ Derin devlet” , devleti koruma ve kollama adına hukuk dışı eylemler yapan, kanunların verdiği yetki ve imkânları suiistimal ederek demokrasiye, vatandaşların hak ve özgürlüklerine zarar veren devlet içindeki bir yapılanmayı ifade ediyor.

Yayınlandığı Kaynak : Sivil Toplum Dergisi
  • Yıl : 2005
  • Cilt : 3
  • ISSN : 1303-9370
  • Sayı : 10
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 30424
  • Yayıncı : EDAM