Merhaba Misafir

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. Ve 35. Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Karşısında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/3. Maddesinin Uygulanabilirliği

PDF

Ülkemizde, tebligatla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Son olarak 6099 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile birlikte kabul edilen “adres kayıt sistemi”nin Tebligat Kanununa intibakının sağlanması amaçlanmıştır. İdari yargılama usulünde, dava dosyası karara bağlanana kadar tebligat ile ilgili pek çok işlem yapılmaktadır. Kanun koyucu, davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması durumunda mahkemenin nasıl bir yol izleyeceğini düzenleme gereği duymuş ve tebligat yapılamaması durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 26/3’üncü maddesinde düzenlenmiştir

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 20
  • ISSN : 1302-0013
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 30160
  • Yayıncı : Gazi Ünversitesi Hukuk Fakültesi