Merhaba Misafir

Çalışan Katılımı, Yönetimin Açıklığı, Örgütsel Özdeşleşme Ve Çalışan Performansı Arasındaki Etkileşimleri Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

PDF

Örgütsel performans artışının bireysel performans artışı ile çok yakından ilişkili olduğu düşünüldüğünde, çalışanların bireysel performans algılarını olumlu yönde etkileyebilecek karar ve uygulamaların önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 20
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 66
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 29629
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi