Merhaba Misafir

Alaybey Karoğlu Resimlerine Yansıyan Sanatçı Kişiliği

PDF

İnsanın kişiliğini genetik özelliklerine ek olarak doğası, tarihi, kültürü özetle topyekûn çevresinin oluşturduğu/biçimlendirdiği varsayılmaktadır. Bu belirleyici/biçimlendirici etmenler sanatçının sanatçı kişiliğini de belirleyerek biçimlendirir. Sanat yapıtı sanatçının, hayal gücü tarafından tasarlanarak uygulamasıyla somutlaşır. Tasarlayan ve yapıt olarak somutlaştıran sanatçı ve kişiliğinin yansımalarını analiz ettiğimiz yapıtlarında görürüz. Yani yapıtı analiz edilen sanatçının, kişiliği apaçık görülür. Bu araştırmanın amacı, Alaybey Karoğlu resimlerini analiz ederek sanatçının doğup büyüdüğü kültürel, çevresel ortamın kişiliği üzerinde gerçekleştirdiği düşünülen kavramsal biçimlendirmenin yapıtlarına yansıyan görsel yönünü ortaya koyabilmektir. Araştırmada “literatür tarama” ve “doküman incelemesi” yöntem olarak seçilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, Dört resim yapıtı üzerinde yoğunlaşılarak bu yapıtların ön yapı arka yapıları ve öz’de yer alan kavramlar analiz edilerek sanatçı kişiliğinin yapıta yansımaları ortaya konulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda sanatçının doğduğu çevresel ve kültürel ortamın yapıtlarına yansıdığını ve sanatçı kimliğinin oluşmasında çevresel ve kültürel bütün faktörlerin etkin olarak rol aldığını söylememiz mümkündür.

Yayınlandığı Kaynak : İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 5
  • ISSN : 1309-9876
  • Sayı : 12
  • eISSN : 1309-9884
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 29227
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi