Merhaba Misafir

Bir Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması; Tokat İli Çamağzı İlköğretim Okulu Örneği

PDF

Bu çalışmada Tokat ili Çamağzı köyü, Çamağzı İlköğretim Okulunda uygulanan Toplam Kalite Yönetimi ve sonuçları ele alınmıştır. Süreç olarak 01.09.2003–01.01.2006 tarihleri ele alınmıştır. Toplam Kalite Yönetimi’ni süreç yönetimi olarak kabul edildiğinde, 25 ay gibi bir sürede okulun geçirdiği değişim ve sonuçlar bu yönetim tarzının etkilerini ortaya koymaktadır. Kısa dönemli ve uzun dönemli stratejik hedeflere ulaşılma okulda çalışanlar ve okuldan etkilenen tüm iç ve dış paydaşlar açısından motivasyon aracı olmuştur. Süreç sonucunda okul, TKY ödül sürecinde Tokat ilinde yılın kaliteli okulu seçilmiştir. Araştırma nitel bir araştırmadır, aynı okulda okul müdürü olarak çalışan ve yayını hazırlayan yazarın gözlemleri örnek olay incelemesi yöntemiyle ele alınarak tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2007
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1300-2899
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-9683
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 29131
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi