Merhaba Misafir

“Klasik Osmanlı Padişahı” Modelinin Yeniden İnşası: Sultan Iv. Murad

PDF

Osmanlı siyasetnâme geleneğinin idealden başkalaşıma uzanan kurgusu içinde bizi asıl meraklandıran, Kanuni sonrası dönemden itibaren padişah otoritesi üzerinde yaşanan kırılma ve bunun yarattığı algıdır. İşte bu merakın peşinde koşarken ilk adımı atmış bulunduk çalışmamıza. Öncelikle IV. Murad’a sunulan siyasetnâme ve nasihatnâme tarzı eserler üzerinden, “Osmanlı padişahı” imgesinde meydana gelen başkalaşıma bir atıfta bulunabilmek istedik. Diğer taraftan bu eserlerdeki yönlendirmelerin, dahası -şimdiye dek çoğunlukla zannolunanın aksine- Valide Kösem Sultan’ın makul dokunuşlarının, “klasik Osmanlı padişahı” tiplemesinin yeniden tezahürü üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmeyi hedefledik. Çalışma ilerledikçe Padişah’a sunulan öğüt, duʻâ, uyarı ve hatta yeri geldiğinde tehdit içerikli eserlerin, düşündüğümüzden daha fazla olduğunu gördük. Eserlerde yakaladığımız her bir ortak nokta, IV. Murad’ın hükümranlığını anlamaya yönelik birer köprü vazifesi gördü bizim için. Bu arada, eserlerde tespit ettiğimiz bazı pürüzlü noktalar da aklımızda yeni meraklar uyandırdı. Olası başka çalışmalara vesile teşkil edebilmek umuduyla bu pürüzlere de mümkün mertebe dikkat çekmeye çalıştık.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 220
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 28634
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı