Merhaba Misafir

‘Üniversite Dışı Sosyoloji’ Üzerine Bir Deneme

PDF

Genelde bilim özelde sosyoloji, kendi bilimsel iç dinamikleri yanında toplumda yaşanan değişimlerden de etkilendiği için her zaman eksiği ve hatası olduğunu hesaba katmak zorundadır; eksiğinin ve hatasının olacağını bilmek bilimin övüncü ve varlık temelidir.Bu hata ve eksiği aza indirmek için hem üniversitede entelektüel bilgiyle sarmalanmış hem de dışarıda yaşanan gerçekliğin bilgisiyle donanmış bir sosyoloji yapma gerekliliği su yüzüne çıkmıştır. Bunu göz ardı etmeyen bir yaklaşım bugün sadece sosyolojinin değildiğer bazı disiplinlerin de sorunudur. Böyle yaklaştığımızda, bu çalışma, hayatın karmaşık bilgisini “bilim” ve “bilimsel kültür” kavramlarıyla sosyoloji tarihi içinde anlamlı bir çerçeveye yerleştirmeye çalışmakta, ayrıca sosyolojinin farklı entelektüel kaygılarla yapılan bilgi üretme çabasını üniversite dışında değerlendirmeyi amaç edinmektedir.Çünkü “sosyolojinin her yer deliği” onun önce “üniversite dışına taşması”nı, sonra“dışarıdan yansımalarla” kendini beslemesini zorunlu kılmış; bilginin farklı entelektüel mekânlarda ve kurumlarda “bilimsel bürokrasi” ve “üniversite dışı sosyoloji” kimliğiyle yeniden keşfedilmesi gereğini su yüzüne çıkarmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Economy Culture and Society
  • Yıl : 2015
  • DOI : 10.18368/IU/sk.76779
  • Cilt : 0
  • ISSN : 2602-2656
  • Sayı : 52
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27854
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları