Merhaba Misafir

“Türk Ve Fars” İle “İran’ın Çok Ulusluluğu” Meselesi1

PDF

“Türk ve Fars” meselesi siyasî bir mesele olup on dokuzuncu yüzyılda ilk kez aşırı Rus ve Osmanlı nasyonalistleri tarafından gündeme getirildi ve yirminci yüzyılın sonunda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Sovyet Azerbaycan Cumhuriyeti pantürkistleri tarafından şiddetlendirildi. “Türk ve Fars” meselesini gündeme taşımanın hedefi Azerbaycan’ı İran’dan ayırmaktır. Bu mevzu on dokuzuncu yüzyılda Çarlık Rusya’sının Kafkasya’ya asker sokması sonucunda ortaya çıkmış oldu.

Yayınlandığı Kaynak : Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 2
  • ISSN : 1303-0752
  • Sayı : 7
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27526
  • Yayıncı : Oku Anonim Şirketi