Merhaba Misafir

“Mevâkif” Dergisi Çerçevesinde Adonis’in Düşünce Dünyası

PDF

Bu çalışmada, Adonis’in “Mevâkif” adlı dergide yazmış olduğu başyazıları çerçevesinde çeşitli konulardaki düşünceleri ele alınmaktadır. Yirmi yıla yakın bir süreç içerisinde Adonis’in devrim ve kültür anlayışı, Arap ve batı toplumlarına bakış açısı, gelenek ve din konusundaki görüşleri ve genelde sanat özelde de şiir bağlamında getirdiği yenilikler irdelenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 6
  • ISSN : 1303-0752
  • Sayı : 20
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27319
  • Yayıncı : Oku Anonim Şirketi