Merhaba Misafir

Merkez Sağın Diğer Aktorleri Ve Akp

PDF

Bu çalışma, ana hatlarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile merkezsağda yer alan diğer siyasal partiler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri incelemeyeçalışmaktadır. Cumhuriyet Türkiye’sinde merkez sağ siyasetin sahneyeçıkması Demokrat Parti’yle birlikte olmuştur. Demokrat Parti’nin başlattığı gelenek1980 askerî darbesine kadar Adalet Partisi’yle devam etmiş, ancak askerîyönetimin siyasal partileri tasfiye etmesinin sonucunda bu parti de Türk siyasalhayatının dışında kalmıştır. Demokrasi sürecinin yeniden başladığı 1983 yılındanitibaren merkez sağ iki farklı parti olarak sahneye çıkmıştır. Bunlardan biriSüleyman Demirel’in gölge genel başkanlığında kurulan Doğru Yol Partisi(DYP), diğeri ise Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) olmuştur.Merkez sağ siyaset 1980 sonrasında kendi içinde iki partiye bölünürken, her partinindiğerinden köklü biçimde ayrılmasa da farklı tarzda bir siyaset güttüğü görülmektedir.Merkez sağ siyaset 2001 yılında ortaya çıkan AKP ile birlikte daha da renklenmiştir.Bundan da önemlisi AKP, kuruluşundan bir yıl sonra yapılan genel seçimlerdemerkez sağın iki aktörünü barajın altına düşürerek bu kulvarın en güçlü partisi konumuna gelmiştir. Yapılan çalışmalar, AKP seçmen tabanının geleneksel merkezsağın seçmen tabanından oluştuğunu göstermektedir.1 AKP, merkez sağda siyasetyapacağı iddiasıyla ortaya çıkmış olan bir siyasal partidir. Ancak programının, tüzüğününve söyleminin hangi ölçüde merkez sağın geleneksel şablonuna uyduğukonusu çalışılmaya ve incelenmeye değer bir konudur. Bu çalışma, ana hatlarıyla bunoktayı esas alıp; programından, tüzüğünden, söylemlerinden ve faaliyetlerindenhareketle AKP’yi, merkez sağdaki rakipleri DYP ve ANAP’la karşılaştırmaya çalışmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 3
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 9
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 26480
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık