Merhaba Misafir

Adalet Kavramı Ve Adalete İlişkin Bazı Teoriler

PDF

Adalet kavramı, siyaset felsefesinin en tartışmalı kavramlarından birisidir. Bukavram hakkında özü itibariyle farklı görüşler ileri sürülmekte, bu farklılıklarneticesinde de birisinin âdil dediğine bir başkası çok rahatlıkla gayrı adildiyebilmektedir. Adaletle alakalı birbirinden farklı çok çeşitli tanımlar yapılmakta,çeşitli teoriler ileri sürülmektedir. Bu teorilerin bir kısmı diğer bazı teorileribesleyici işlevler görmektedir. Bu çerçevede insanlık tarihi boyunca, tabii hukukokullarının savundukları “objektif, salt adalet idesi” anlayışı ile alternatifgörüşler ortaya koymaya çalışan pozitivist akımların mücadelesi, hukuk felsefesininkonu alanlarını teşkil etmiştir. İlk tanımlamasını Aristo’da bulan dağıtıcıadalet, denkleştirici adalet ve hakkaniyet, hala güncelliğini sürdüren kavramlardır.Adalete dair bir diğer tartışma da usulî adalet-refahçı sosyal adalet zeminindeyaşanmaktadır. Ayrıca, denkleştirici adalet düşüncesi usuli adalet teorisyenleriningeliştirmiş oldukları adalet teorisinin temelini oluşturmaktadır. Dağıtıcıadalet de, ekonomik bir açılımın ifadesi yönü itibariyle refah devletçi sosyaladalet teorisinin temelini teşkil etmektedir. Bu yazıda, adalet kavramı, buradasözü edilen eksende ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2008
  • Cilt : 4
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 15
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 26436
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık