Merhaba Misafir

Anadolu’da Akkoyunlu Kültür Mirası: Tarihi Eserler

PDF

Akkoyunlular, 14. ve 16. yüzyıllar arasında Anadolu’nun doğusunda yaşamış bir Türkmen devletidir. Bu devlet, hâkim olduğu bölgelerde birçok kültürel miras bırakmış ve Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, Anadolu’da Akkoyunlu Türkmenlerince yapılmış dinî, sosyal, kültürel ve bayındırlık alanlarındaki tarihî eserler ve kurumlar incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
  • Yıl : 2006
  • Cilt : 2006
  • ISSN : 1306-8253
  • Sayı : 38
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 26253
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi