Merhaba Misafir

Japon Sanayi Siyaseti Ve Temel Aktörleri: Yeni Kurumsal Ekonomi Perspektifi

PDF

Dünya Savaşı'nın maddî ve manevî büyük yıkımına rağmen, Japonya'nın bugüne değin sergilediği iktisadî performans, salt iktisadî terimlerle analiz edildiğinde, yani pozitif bakış açısıyla değerlendirdiğinde göz kamaştırıcıdır. Batı Avrupa eksenli merkezi coğrafyanın dışında olup ta, peri feri ülke olmanın kısıtlamalarını aşarak, merkezle eşit şartlarda rekabet eden nadir bir ülke olması, Japonya'yı doğal olarak sosyal bilimlerin temel bazı varsayımlarını test ettikleri bir labaoratuar konumuna getirdi. Çeşitli iktisat ekolleri Japon iktisadî olgusunu kendi perspektiflerinden anlamaya ve açıklamaya çalıştılar. Buna paralel olarak kendiliğinden bir Japon ekonomisini açıklama sektörü oluştu.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 1996
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24571
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı