Merhaba Misafir

Canı Bek Han Devrinde (1342-1357) Altınordu Hanlığında Bilim Hayatı

PDF

Köprülü, Altınordu târihine âit son tetkiklerinin ne dereceye vardığını,1941'e kadar ne gibi neticeler elde edildiğini, şüpheli kalan yahut daha hiç temas edilmeyen meseleleri tebarüz ettirmek ve böylece bundan sonra yapılacak araştırmalar için bir hareket noktası teşkil etmek gayesiyle kaleme aldığı söz konusu makalesinde Batı'da ve Türkiye'de Altın ordu alanında yapılan yayınların, I. Mevzun Ehemmiyeti ve Bu Husustaki Araştırmaların Kısa Bir Tarihî, II. Arkeoloji ve Numismatik, III. Diplomatik Kaynaklar, IV. Edebî Kaynaklar, V. Umumî Eserler ve Monografiler başlıkları altında bibliyografik bir değerlendirmesini yapmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 1996
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24570
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı