Merhaba Misafir

Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Hilafet Teorisine Alternatif Yaklaşımlar: Seyyid Bey Örneği (1922-1924)

PDF

Özellikle saltanatın kaldırılmasından sonra açıkça ve artarak tartışmaya konu olan hilafetin kaldırılması meselesi, modernleşme çizgisine paralel olarak gittikçe yoğunluğu artan bir meşruiyet kaybının nihaî noktasını göstermektedir.Bu yönüyle olay, yalnızca siyasal bir tercih olmakla kalmayıp, zihnî bir farklılaşmanın da bariz işaretçisi durumundadır.1 Kasım 1922'de saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasından 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde,siyasal iktidarın şekillenişini şer'î çerçevede yorumlamaya matuf bazı tartışmalar cereyan etmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 1996
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24569
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı