Merhaba Misafir

Türk Ve Japon Ekonomisi: Farklı İki Ülkenin Benzer Kriz Dinamikleri Üzerine Gözlemler

PDF

Bugüne kadar Türk ve Japon modernleşmesi üzerinde birçok karşılaştırmalı çalışma yapılmıştır.Buna rağmen,iki toplumun entelektüel ve iktisadî modernleşme tarihlerinin karşılaştırılması bağlamında hâlâ çalışılması gereken birçok konu vardır. Çalışılması ilginç sonuçlar doğurabilecek konulardan biri, iki ülkede tecrübe edilen iktisadî kalkınma süreçlerinin içerdiği süreklilik ve kopuşların ele alınmasıdır. Bu çalışmada, iki ülkedeki "kalkınma modelinin" tarihsel kökleri ve nedenleri üzerinde durduktan sonra, bu süreçlerin ikinci Dünya Savaşı (ÎDS) sonrasından başlayarak 1960'ların sonuna kadar olan sürede ortaya çıkan performans üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Mukayesenin bu döneme hasredilmesinin nedeni, iki modelin kısmen birbirine yakınsadığı tarihlerin 1960'ların başı, kopuşların da 1960'ların sonu itibariyle gerçekleşmiş olmasıdır. Yine de bire bir mukayesenin zorluklar nedeniyle,her iki ülkenin performansının kendi şartlarına göre değerlendirilmesi öncülüne sadık kalınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Yıl : 2002
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1039-6834
  • Sayı : 13
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 24458
  • Yayıncı : Bilim Sanat Vakfı