Merhaba Misafir

Bir liderlik özelliği olarak affetme ve örgütsel düzeyde etkileri üzerine bir inceleme

PDF

Bu çalışma, yaygın olarak dinle ilişkilendirilen ancak örgütsel düzeyde önemli etkileri olan affetme kavramına odaklanmıştır. Örgüt ve yönetim alanındaki affetme çalışmalarına ilişkin bu araştırmada incelenen affetme çalışmalarının Müslüman kültürlerden ziyade Hıristiyan kültürlerde sıklığı dikkat çekicidir. Ancak bu çalışmada affetme duygusal ve dinsel boyutundan ziyade rasyonel boyutu ile ele alınıp, olgunun bireysel ve örgütsel etkileri açıklanmıştır. Gerek dönüşümcü gerekse hizmetkâr liderlik özelliği olarak literatürde karşımıza çıkan affetme kavramının örgütsel düzeyde bir müdahale aracı olarak kullanılabilmesi için yapılması gerekenler belirtilmiştir. Affetme olgusunun kültürümüzün önemli bir öğesi olmasına karşın uygulamada yaygın kullanılmamasının nedenlerinin araştırılması ve örgüt düzeyinde affetmenin bir kültür ve müdahale aracı olarak kullanımına yönelik nitel ve nicel çalışmaların yapılması araştırmanın sonunda önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-0712
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 24-42
  • IO Kayıt No : 23788
  • Yayıncı : İSADER