Merhaba Misafir

2014-2015 Küresel Rekabet Raporu Bağlamında Türk Ekonomisinin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi

PDF

Ülkelerin küresel rekabet düzeyleri Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan “Küresel Rekabet Raporları” aracılığıyla kamuoyunam duyurulmaktadır. Söz konusu raporlarda ülkelerin sahip oldukları altyapı, kurumlar, eğitim ve sağlık yapısı, piyasalar ve inovasyon kapasitesi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeler sonucunda ülkeler sıralamaya konulmaktadır.Türkiye 2008-2009 Küresel Rekabet Raporu’nun yayımlandığı döneme kadar “verimlilik odaklı ekonomi” ye sahip ülkeler arasında gösterilmekteydi. Küresel Rekabet Raporu 2008- 2009’da Türkiye, GSYİH’ si 9000–17000 dolar arasında olduğu için o yıl ilk kez verimlilik odaklı ekonomiden inovasyon odaklı ekonomi ye geçiş aşamasında bir ekonomi olarak ele alınmıştı. Son beş yıllık dönemde Türkiye’nin rekabet sıralamasında 61. Sıradan 45.sıraya yükselerek bu konuda hızlı bir yükseliş göstermiş olmasına karşılık, son 2012 yılından itibaren yükselişin yerini küçük de olsa gerilemeye bıraktığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye, 2009 yılında başlayan yükselme trendini devam ettirememiş, buna ilaveten 2012 yılından itibaren birer sıra da olsa gerileme ile karşılaşmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 38
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 323
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 22872
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği